Bolesti zad

Lidstvo se v závislosti s pokrokem moderní doby musí potýkat s celou řadou civilizačních chorob. Velkým problémem se stali nejen bolesti hlavy, ale v mnohem větší míře zejména obtíže spojené s páteří. Záda a jejich bolestivé příznaky jsou po infekční angíně a chřipce třetí nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. Statistiky udávají, že bolesti zad se týkají čtyř pětin lidské populace. Příčinou takového nárůstu akutních potíží je zejména uspěchaný způsob života. Špatné držení těla, všudypřítomný stres podpořený navíc nedostatkem adekvátní pohybu zádům příliš nesvědčí.


Naše páteř je tvořena 34 obratli, jenž jsou rozdělené na krční, hrudní, bederní a křížovou oblast. Krčních obratlů máme 7, přičemž podstatnou úlohu sehrávají zejména první dva. Ty se nazývají atlas a čepovec. Svým uspořádáním nám umožňují rozsáhlí pohyb hlavou do stran, předklonu a záklonu. Hrudní část páteře je tvořena 12 obratli, na něž doléhají žebra. Bederní a křížová oblast je každá tvořena 5 obratli zakončenými tzv. kostrčí. Pro lepší pružnost má páteř dvojitý esovitý tvar a jednotlivé obratle jsou od sebe oddělovány ploténkami. Tyto gelové destičky plní funkci tlumiče nárazů. Páteř kromě opory těla poskytuje ochranu míše, z níž vychází nejeden nervový spoj. A právě podráždění těchto nervů je jedním s nejčastějších příčin bolesti zad.


A jak k tomu dochází? Příčiny jsou v podstatě dvě. Při prudkém pohybu během zátěže si můžeme způsobit blokádu krční nebo bederní páteře. Oboje je spojeno se silnou bolestí a zvláště u tzv. housera musíme pro uvolnění mnohdy vyhledat lékařskou pomoc. Mnohem častěji se však setkáváme s bolestmi vyvolanými svalstvem obklopujícím páteř. Pokud nejsou v dokonalé kondici, může docházet k jejich sevření, což utiskne nervy, které reagují bolestivostí. Příčin pro tento svalový spazmus je hned několik. Nejčastější příčinou bývá sedavé zaměstnání, kdy držíme tělo ve špatné poloze a povětšinou ještě vykonáváme jednostrannou práci. Tím dochází ke zkracování a ochabnutí některých svalů. Stejný důsledek vyvolá i špatné držení těla, prochladnutí, těžká jednotvárná práce a stres. Jeho působením se zvyšuje napětí svalů, ty pak nejsou schopny páteř držet ve vhodné poloze a dochází k utlačování nervů. Přetěžování páteře a tedy její bolest může mít za vinu i obezita.


Druhou skupinu možných příčin bolestivosti tvoří samotné zasažení páteře. Ke změnám na jejím uspořádání může přispět nějaké onemocnění nebo úraz. Tyto bolesti zad mívají obvykle dlouhodobější charakter a rozhodně se je nevyplatí podceňovat. Často se v tomto segmentu setkáváme s vyhřeznutím ploténky, jenž poté uskřine přiléhající nerv. Stenóza, čili zúžení páteřního kanálu může být i důsledkem degradace jednotlivých obratlů či rakovinotvorného bujení. I když je spíše spojována s klouby, postihuje i páteř. Jejím následkem se zhoršují spojení na páteři a vznikají kostní výrůstky. Ty mohou za sníženou obratnost a zužování kanálku. Přirozeným důsledkem stárnutí je i osteoporóza. K řídnutí kostí dochází u každého z nás, potíž je však pokud dochází k markantnějšímu úbytku a kosti tak ztrácení svou tuhost. Ušetřena není ani páteř, která v jejím důsledku začíná sesedat. To sebou nese zmenšenou pohyblivost hrudního koše a páteře, člověk v jejím důsledku navíc může ztratit až 20cm výšky. Bolesti zad jsou příznakem i dalšího onemocnění pojmenovaného Bechtěrevova nemoc.